Skip to Content

Rotavdrag

Husarbete/ROT

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

Exempel på ROT-arbete

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du
• äger och som du bor i eller har som fritidsbostad
eller
• äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

BERGVÄRME
Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BRASKAMIN
Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.

CENTRALDAMMSUGARE
Installation av centraldammsugare ger rätt till skattereduktion.

JORDVÄRME
Grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

KONVERTERINGSSTÖD
Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har du som fastighetsägare erhållit detta kan du inte få skattereduktion för det arbete som du har fått konverteringsstöd för.

LUFTVÄRMEPUMP
Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

SKORSTEN
Reparation av skorsten ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion.

VEDSPIS
Montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.

VÄRME
Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VÄRMEPANNA
Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.

VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

Gå in på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se för att få mer information.

Se även:

www.svepinfo.se - schabloner vid rotarbete

Schabloner vid ROT-arbete

2009-06-24

SVEP har i dialog med Skatteverket tagit fram schabloner för hur stor andel arbetskostnaden utgör för olika typer av värmepumpinstallationer. De framtagna schablonvärdena återges för två olika grupper av värmepumptyper: Vätskavattenvärmepumpar (dvs berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepumpar), Luftvärmepumpar (luftvatten-, luft-luft- och frånluftsvärmepumpar). Av den totala entreprenadkostnaden kan det anses att följande procentsatser utgör arbetskostnaden:
Vätska-vattenvärmepump 30 %
Luftvärmepump 25 %Dr. Radut | page